Search Results for the EPA National Library Catalog

Items Found: 258

Showing: Items 251 - 258

Your Search: (SUBJECT=USSR)

 
 
 

PREV 1 2 3 4 5 6
Select Item Title Year Published
Value of Studying the Mutagenic and Embryonic Properties of Pesticides for Toxicological-Hygienic Assessment (Znachenie Issledovanii Mutagennykh i Embriotoksicheskikh Svoistv Pestitsidov dlya ikh Toksikologo-Gigienicheskoi Otsenki). 1968
Vanadium Metallurgy in the Light of Industrial Hygiene and Issues of Prevention of Occupational Diseases and Poisoning (Metallurgiya Vanadiya v svete Gigieny Truda i Voprosy Profilaktiki Professionalnykh Zabolevanii i Intoksikatsii) 1964
Vertical Structure of the Turbulence Energy above an Agitated Surface (Vertikalnaya Struktura Energii Turbulentnosti nad Vznolnovannoi Poverkhnostyu). 1971
Ways of Increasing the Gas Resistance of Plants (Puti Pouysheniya Gazostoikosti Rastenii). 1967
Ways of Providing Pike Perch Larvae with the Necessary Food in the First Stages of Active Feeding (Puti Obespecheniya Lichinok Sudaka Neobkhodimym Kormon na Pervykh Etapakh Aktivnogo Pitaniya). 1966
Working Conditions and Health Status of Workers in the Nikopol Manganese Mines (Usloviya Truda i Sostoyanie Zdorovya Rabochikh Nikopilskikh Margantsevykh Rudnikov). 1956
Xenon-133 in California, Nevada, and Utah from the Chernobyl Accident (Journal Version). 1988
Zinc Metabolism and the Activity of Alkaline Phosphatase in the Kidneys of White Rats in Alloxan Diabetes and in Repeated Administration of Insulin (Obmen Tsinka i Aktivnost Shchelochnoi Fosfatazy v Pochkakh Belykh pri Alloksanovom Diabete i Povtornykh Vvedeniyakh Insulina). 1973
PREV 1 2 3 4 5 6

Save, Print or Email Selected Records