Search Results for the EPA National Library Catalog

Items Found: 2

Showing: Items 1 - 2

Your Search: (AUTHOR=YAROVAYA. AND G. AND A.)

 
 
 

Select Item Title Year Published
Changes of Purine Metabolism in Man and Animals Under Conditions of Molybdenum Biogeochemical Provinces (Izmeneniya Purinovogo Obmena u Cheloveka i Zhivotnykh v Usloviyakh Molibdenovykh Biogeokhimicheskikh Provintsii). 1961
Molybdenum-Infiltrated Biogeochemical Provinces (Biogeokhimicheskie Provintsii, Obogashchennie Molibdenom). 1966

Save, Print or Email Selected Records