Search Results for the EPA National Library Catalog

Items Found: 4
Showing: Items 1 - 4
Your Search: (SUBJECT=Lakes Finland)


 
 
 
Select Item Title Year Published
Acidification of lakes in Finland : regional estimates of lake chemistry and critical loads = Yhteenveto, Järvien happamoituminen Suomessa : alueellinen vedenlaatu ja krittinen kuormitus / 1993
Contribution of organic acids to the acidity of Finnish lakes = Yhteenveto, Orgaanisten happojen merkitys Suomen järvien happamuuteen / 1993
Development of mass balance models for lakes = Yhteenveto: järvien ainetasemallien kehittäminen / 1989
Mercury in Finnish forest lakes and reservoirs : anthropogenic contribution to the load and accumulation in fish = Yhteenveto : elohopea suomen metsäjärvissä ja tekoaltaissa : ihmisen vaikutus kuormitukseen ja pitoisuuksiin kaloissa / 1990

Save, Print or Email Selected Records